mürəbbi

mürəbbi
is.sif. <ər.> Keçmişdə: dövlətli ailələrində uşaqların təlim və tərbiyəsi ilə məşğul olan şəxs; tərbiyəçi, xüsusi müəllim. Aya görə mən kimi bir qoca mürəbbinin səhvi harada olub? C. M.. // Məktəblərdə tərbiyə işlərinə baxan müəllim. Əşrəf yoldaşları ilə bərabər salonda dərs hazırlarkən mürəbbi qapımı açaraq, «Əşrəf», – deyə çağırdı. A. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • mürəbbi — ə. tərbiyəçi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mürəbbiyə — is. <ər.> köhn. Qadın mürəbbi. Rzaqulu xanın İran səfərinə məktəb və darülfünun yoldaşlarından maəda mürəbbiyəsi olan Mariya xanım da böyük maneələr göstərməkdə idi. M. S. O.. Bir azdan sonra mürəbbiyə təkcə gəlib skamyanın üstündə əyləşdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mühəzzib — ə. tərbiyə edən; mürəbbi(yə) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mə’rifətamiz — ə. və f. 1) elm və bilik öyrədən; 2) müəllim ustad; 3) mürəbbi, tərbiyəçi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tərbiyə(t)amuz — ə. və f. tərbiyə öyrədən, tərbiyə verən; tərbiyəçi; mürəbbi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ədib — ə. 1) ədəbli, tərbiyəli; 2) yazıçı; 3) zərif, incə (adam); 4) tərbiyəçi, mürəbbi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ilkindi — bax ikindi. <Molla İbrahimxəlil:> Molla Həmid, Nuxadan yola düşən adamlar, Şeyx Salahın yazmağına görə, gərək bu gün ilkindi çağı buraya yetişsinlər. M. F. A.. İlkindi çağıydı. Əşrəf yoldaşları ilə bərabər salonda dərs hazırlarkən mürəbbi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruhani — 1. <ər.> 1. is. Din xadimi. Əqdinikah mərasimi olduqca təntənəli keçdi, bütün Şuşa ruhanilərinə xələt verildi. Ç.. 2. sif. Din ilə bağlı olan, dinə aid olan; dini. . . Millətin ruhani ataları – mollalar millətin avamlıqda qalmaqlarından… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xoca — is. köhn. 1. Keçmişdə mədrəsədə təhsil alıb başına sarıq sarıyan, cübbə geyən dindar adam və ya din xadimi. İsfahan mülkündən gələn xocalar!; Bu canımda intizarım var mənim. A. A.. <Naib:> Böylə fürsət bulunur, sanma, xocam! H. C.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ətfal — is. <ər. «tifl» söz. cəmi> klas. Uşaqlar, tifillər. Bunlar bizim zükur və ünas ətfalımıza mürəbbi olurlarmı? M. F. A.. Olsun, olsun səninlə xoşhal; Yetsin, yetsin kəmalə ətfal. M. Ə. S.. Hər dəqiqə düşər bir əhvalə; Oxşayır tərbiyəsiz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”